നക്ഷത്രങൾ പെയ്തിറങുന്പോൾ…(Stars are falling like rain….)


തുറന്നിട്ട ജാലകത്തിനുള്ളിലൂടെ നക്ഷത്രങൾപെയ്തിറങി…….

ഒന്നല്ല,ഒരായിരം നക്ഷത്രങൾ….

പ്രകാശം വിതറിക്കൊണ്ട് അവ എനിക്കു ചുറ്റും

വട്ടമിട്ട് പറന്നു…

എന്റെ കണ്ണുകളിൽ വെളിച്ചം പകർന്ന്,

മനസ്സിന്റെ അകത്തളങളിലേക്കിറങിച്ചെന്നു…

ഇരുട്ടു പുതച്ച വഴികളിൽ പ്രകാശം പരന്നു…

മിന്നാമിനുങുകൾ നുറുങു വെട്ടത്തിനുവേണ്ടി

വഴിയരികിൽ കാത്തുനിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു…

എന്നാൽ എനിക്കായ് തെളിച്ച വെട്ടം അവർക്കു

നൽകൻ ഞാ൯ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല.

മനസ്സും ആത്മാവും നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് പ്രകാശം

എനിക്കു ചുറ്റിലും വലയം തീർത്തു…

അതിൽ നിന്നും വെളിച്ചം നുകർന്ന് മിന്നാമിനുങുകൾ മിന്നി തിളങി…

ഞാൻ തൂവിയ പ്രകാശധാരയാൽ

എല്ലായിടവും ജ്വലിച്ചു…

ഞാൻ ആകാശമായി,ഒരായിരം നക്ഷത്രങൾ

പൂത്തുനിൽക്കുന്ന നീലാകാശം….

Advertisements

51 thoughts on “നക്ഷത്രങൾ പെയ്തിറങുന്പോൾ…(Stars are falling like rain….)

   1. ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ വെളിച്ചം,അവർക്കുകിട്ടിയിട്ട്
    കാര്യമില്ല.അവർക്കുള്ളിലെ ഇരുട്ട് മായണമെങ്കിൽ
    അവർതന്നെ പ്രകാശം തേടി കണ്ടെത്തണം.
    ശരിയല്ലേ?

    Liked by 4 people

 1. Ennikku angu ishttapettutto..pinneyum.pinneyum vaayikkan thonnunnu. Avanonte velicham avanon thanne kandethanam. How long can somebody shine in somebody else’s light alle. Athil oru arthavum illa. Athil aryham maaathramalla, oru kaaryavum illa, pinneyum poyi kandethendi varum. Nalla kure thought provoking lines 😍

  Liked by 1 person

   1. Waking up to kavitha in the morning is something tto sukuse .. Divide aanekil perfect setting. Suryaprakasham thurannitta janalakalilooda ozhukivarunnu, njaan pothachumoodi phonil nooki kavitha vaayikkunu. Randumoonu sparrows purathu kalikkunu, njaan avare nokki chirichikondu thirichu konndu nee undakiya nakshatrangalude lokathillekku veendum. 😍😍😎

    Liked by 1 person

   2. Haha! I like this bond ..you write and I enjoy reading you.. Kaviudheshikunnathu kandethumbol undavunna oru sukham undallo
    … Is like what nivin pauly says about that thattam in that film thattathin marayathu … 😎😍

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s