തണുപ്പ്…

ആകാശ നീലിമയിൽ, കാർമേഘങൾ നനുത്ത പുഞ്ചിരിപൊഴിച്ചു…എന്നെ തഴുകി അകന്ന തണുത്ത കാറ്റ്,

സ്നേഹത്തിന്റെ തലോടൽ പോലെ തോന്നി…

ജനലഴികളിൽ താളം പിടിച്ച് ,

എൻ ഹൄദയ മിടിപ്പിനൊപ്പം ശ്രുതിമീട്ടുന്നതാര്?

പൊട്ടിച്ചിതറിയ മഴമുത്തുകൾ ,മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു

ചേർന്ന്,നനവൂറുന്ന ഗന്ധമായി എന്നെ പുണർന്നു…

ചൂടുപിടിച്ച മണ്ണും മനസ്സും തണുത്തു…

പിന്നെ ഞാ൯ തണുപ്പായ് മാറി…

മഴയെ പ്രണയിച്ച ചൂടുള്ള തണുപ്പ്…

Advertisements

7 thoughts on “തണുപ്പ്…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s