പ്രകാശമില്ലാത്ത അവളുടെ കണ്ണുകൾ…

അവളുടെ ദേശമേതെന്നറിയില്ല..വർഗ്ഗമേതെന്നും നിശ്ചയമില്ല..
നിദ്രയോടുള്ള എന്റെ പ്രണയത്തിന് കനത്ത

ഭീഷണിയുമായാണ് അവൾ ആദ്യംകടന്നുവന്നത്..

രാത്രിയുടെ നിശ്ശബ്ദതതയിൽ സ്വപ്നം കാണാറുള്ള

എനിക്ക് ചീവീടിന്റേതുപോലുള്ള അവളുടെ സ്വരം

അലോരസമുളവാക്കി…

തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ,പുതപ്പിനുള്ളിലേക്ക്

ചുരുണ്ടുകൂടിയും ഞാനാശബ്ദത്തിൽ നിന്ന

അകലാ൯ ശ്രമിച്ചു..

എന്നാൽ കൂടുതൽ തീഷ്ണതയോടെ അതെന്നിൽ

ആഴ്ന്നിറങുന്നതായി തോന്നി…

ആകാശനീലിമയിലേക്ക് പറന്നകലുന്ന പട്ടവും

നോക്കി വിതുന്പുന്ന കുട്ടിയെപ്പോലെ എന്റെ മനസ്സ്

സ്വപ്നം കാണാ൯ വാശിപിടിച്ചു…

അതെന്നിൽ കോപത്തിന്റെ കനലുനിറച്ചു…

ശകാരം നിറഞ്ഞ താക്കീതു നൽകാം എന്നു 

മനസ്സിലുറപ്പിച്ച് അവളുടെ വാതിൽക്കലെത്തിയ എന്നെ 

എതിരേറ്റത് ജീവനില്ലാത്ത അവളുടെ

നോട്ടമായിരുന്നു…

പ്രകാശമില്ലത്ത ആകണ്ണുകളും,തളർച്ച കവ൪ന്നെടുത്ത 

പ്രസരിപ്പും എന്റെ മനസ്സിൽ നോവുപടർത്തി…

വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ ,ഞാനൊരു കളിമൺ

ശില്പമായി അവൾക്കുമുന്നിൽ നിന്നു..ഒടുവിൽ

കുറച്ചു വിഷമത്തോടെ ഞാനെന്റെ പ്രശ്നമവതരിപ്പിച്ചു..

ജാള്യതകല൪ന്ന മുഖത്തോടെ അവളെന്നെ

നോക്കി ചിരിച്ചു…

ആ ചിരിയിൽ ഞാനുരുകിയൊലിച്ചു…ഭീതികലർന്ന 

അവളുടെ വാക്കുകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ 

പതിഞ്ഞുകിടന്നു…

”അവൾ ഇരുട്ടിന്റെ തോഴി…

ദരിദ്രമായ രാജ്യത്തെ തെളിച്ചമില്ലാത്ത

ഒരു കൂട്ടം ജനതയുടെ പ്രതീകം..

വിവേചനം ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകൾ 

നിഴലിച്ച മുഖമുള്ളവൾ..”

 

 

Advertisements

5 thoughts on “പ്രകാശമില്ലാത്ത അവളുടെ കണ്ണുകൾ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s