ചിന്തകൾ(Thoughts)

ഓരോ നിമിഷവും ആയിരക്കണക്കിന്
ചിന്തകൾ എന്നിലൂടെ പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു…

നല്ലതും ചീത്തയുമെന്ന വേർതിരിവില്ലാതെ 

ഞാനവയെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത്;

മനസ്സിന്റെ ഒരുകോണിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട്…

പലപ്പോഴായി കണ്ടതും കേട്ടതുമെല്ലാം

തുടക്കവും ഒടുക്കവും നിർവചിക്കാനാവാത്ത

ചിന്തകളായി എന്നെ മഥിക്കുന്നു…

ചിലത് തൂവെള്ള നിറമാർന്ന പഞ്ഞിക്കെട്ടുപോലെ

അങിങ് പാറിനടക്കുന്നു…

എന്നാൽ മറ്റു ചിലത് ഉഗ്രവിഷമുള്ള സർപ്പത്തെ

പോലെ പല്ലുകളാഴ്ത്തുന്നു..

അലക്ഷ്യമായലയുന്ന ചിന്തകൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാ൯

ചോദ്യശരങളുമായി മനസ്സെന്ന കാവൽക്കാര൯ 

പുറകെയും… 

നൈമിഷികമായ ഇ൱ ഒളിച്ചുകളികൾ

ഒരു ജന്മം മുഴുവ൯ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും…

ഒടുവിൽ തോൽവി സമ്മതിച്ച് ,ചിന്താഭാരം

പേറിതളർന്ന മനസ്സ് കാലയവനികയ്ക്കുള്ളിൽ

അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളും…….

Advertisements

19 thoughts on “ചിന്തകൾ(Thoughts)

   1. the shrinking part! eh? I may have to take tips from the father in “Honey, I Shrunk the Kids” I wonder how it is up there in the head, is it like a well oiled machine.. you know all the nerve endings neatly tied to something, like the wires that come off a cpu or into a spike guard or is it really a mess like the picture of the brain! #imaginationrunningwild

    Liked by 1 person

   1. I think Shilpa will have a different say to that paavam manasu comment. We had a heart and mind talk a few days ago.. a tango between heart and the mind! who gives in, who seduces, who dominates.. 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s